1 2 3 4 5
Таблица
Рустави 31 71
Мерани (Мартвили) 31 70
Сиони 31 53
Вит-Джорджия 30 48
Самгурали 31 47
Гагра 31 45
Цхинвали 31 33
Гурия 31 31
Мешахте 31 21
Зугдиди 30 18